Translate

събота, 28 септември 2013 г.

Проект ПРОЧЕТИ МИ - 2 част

Интернет източник
 http://readme.nauka.bg/?page=project
Проектът е насочен към подпомагане на децата и младежите с увредено зрение, сираци и младежи в неравностойно положение като, чрез улесняване на достъпа им до подбраните материали, целим приобщаването им към неформалното образование, запознаването им с научна и научно-популярна литература, и в крайна сметка подпомагане на образованието и интеграцията им.
За целта имама нужда от доброволци, които да отделят време и усилие и  с предоставена техника да прочетат и запишат подбрани научни статии и материали. Така след това те ще са на разположение за слушане от незрящи младежи и въобще хора.