Translate

неделя, 2 октомври 2011 г.

ЦИГАНИТЕ КАТО СПЕЦИФИЧНА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНАТА РЕЛИГИОЗНА ОПРЕДЕЛЕНОСТ


   
   През 2005 година ми се наложи да напиша един доклад на тази тема. Публикувам го без изменения, макар да ми се вижда, че вече има нужда от доста промени. 
... или поне частично ...

Използвана литература:
Марушиакова, Е. В. Попов. Циганите в България. С., 1993.
Огнянова, Е. Традиции и празници в България. Български, арменски,еврейски, мюсюлмански, цигански. С., 2002.
Лиежоа, Жан-Пиер. Роми, цигани, чергари. С., 1996.